Lista aktualności

Analizy statystyczne a poziom pomiaru zmiennych

Analizy statystyczne są prowadzone w oparciu o różne metody, testy, współczynniki. Ich odpowiedni dobór uzależniony jest od charakteru analizowanych zmiennych. Jest to informacja istotna nie tylko dla osób wykonujących usługi statystyczne; powinna ona być uwzględniona także na etapie planowania badań i konstruowania narzędzi badawczych.

[...]

Jak szybko i sprawnie zamówić wykonanie analiz statystycznych?

Wielu z Was nie zajmuje się zawodowo ani naukowo statystyką. Dlatego zlecenie usługi obejmującej wykonanie analiz statystycznych może nie być dla Was łatwe. Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek – podpowiadamy, o czym należy szczególnie pamiętać ustalając zasady współpracy ze statystykiem.

[...]

Metryczka w ankiecie

Elementem prawie każdego kwestionariusza ankiety jest metryczka, czyli zestaw pytań dotyczących podstawowych danych socjo-demograficznych charakteryzujących respondentów. Konstruując metryczkę warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach.

[...]

Badanie ankietowe – kto powinien wypełniać kwestionariusz?

W badaniach do prac licencjackich i magisterskich najczęściej wykorzystywane są kwestionariusze ankiet. Pojawia się wówczas często wątpliwość, kto powinien wypełnić kwestionariusz: respondent samodzielnie czy osoba przeprowadzająca badanie powinna odczytywać i samodzielnie zapisywać w kwestionariuszu odpowiedzi respondentów?

[...]

Przypominamy i zapraszamy

Nie masz jeszcze tematu pracy ani przygotowanej ankiety? Do czerwcowych obron jeszcze ponad pół roku – wydaje się, że to dużo czasu. W rzeczywistości jest inaczej...

 

[...]

Pytania otwarte w ankiecie… i co dalej?

Dość często w kwestionariuszach ankiet do prac dyplomowych pojawiają się pytania otwarte, czyli takie, w których uczestnik badania musi samodzielnie sformułować treść odpowiedzi, a nie wybrać ją z dostępnej listy. Pytania te pozwalają często zdobyć ciekawe informacje. Z drugiej strony jednak bywa, że stwarzają problemy przy interpretacji. Podpowiadamy, jak sobie z tymi trudnościami poradzić?

[...]

Czy zawsze można posługiwać się średnią?

Średnia arytmetyczna jest jedną z podstawowych i najbardziej popularnych miar statystycznych. Wynika to z jednej strony z powszechności jej zastosowana, z drugiej – z łatwości w interpretacji. Nie zawsze jednak posługiwanie się średnią jest prawidłowe. 

[...]

Jaki test do analiz statystycznych wybrać?

Jednym z kluczowych warunków przeprowadzenia wartościowych obliczeń jest dobór odpowiedniej metody analizy statystycznej,  a więc – najprościej mówiąc – testu, procedury, współczynnika, który pozwoli na zweryfikowanie  przyjętych założeń badawczych. Jako osoba zlecająca usługi statystyczne, nie musisz znać poszczególnych testów i wiedzieć, kiedy się je stosuje. Dobór odpowiedniej procedury to zadanie statystyka. Warto jednak, abyś znał nazwy najczęściej stosowanych testów i rodzaj danych, do jakich się je stosuje. Poniżej kilka przykładów.

[...]