Korekta językowa tekstów

Świadczymy usługi z zakresu językowej korekty tekstów (np. prac naukowych, artykułów). Standardowa usługa obejmuje zazwyczaj poprawienie błędów (interpunkcyjnych, ortograficznych, literówek) bez ingerowania w zawartość merytoryczną sprawdzanego tekstu.

Na życzenie klienta korekta może obejmować także dostosowanie do wymagań technicznych dotyczących formatowania tekstu, tabel i rycin, układu graficznego, formatowania przypisów, tworzenia spisu treści itp. Kolejną ważna usługą jaką proponujemy to dostosowanie tekstu do standardu APA (American Psychological Association).

Do dokonania wyceny potrzebujemy:

  • próbkę tekstu, który ma być objęty korektą; 
  • informację o tym, jakie korekty mają być wykonane (tzn. dotyczące wyłącznie poprawiania błędów czy także dostosowania do wymagań technicznych);
  • informację o tym, jakie wymagania techniczne obowiązują w danej pracy.

Wycena usługi jest bezpłatna – zapraszamy do kontaktu! 

Możesz się z nami kontaktować mailowo (statystyka@e-statystyka.com.pl), telefonicznie (tel.: 510 518 753) lub za pomocą formularza dostępnego pod linkiem: https://www.sondaz.e-statystyka.com.pl/form.aspx. Wypełnienie formularza pozwoli nam na sprawne zgromadzenie kompletnych informacji o usłudze, jakiej potrzebujesz, a także na szybkie przedstawienie Ci odpowiedniej oferty.