Korekta językowa

Świadczymy usługi z zakresu językowej korekty tekstów (np. prac naukowych, artykułów). Standardowa usługa obejmuje zazwyczaj poprawienie błędów (interpunkcyjnych, ortograficznych, literówek) bez ingerowania w zawartość merytoryczną sprawdzanego tekstu.

Na życzenie klienta korekta może obejmować także dostosowanie do wymagań technicznych dotyczących formatowania tekstu, tabel i rycin, układu graficznego, formatowania przypisów, tworzenia spisu treści itp. Kolejną ważna usługą jaką proponujemy to dostosowanie tekstu do standardu APA (American Psychological Association).

Wycena usługi jest bezpłatna – zapraszamy do kontaktu!