Szczegóły aktualności

Czy u pacjentów nastąpiła poprawa, czyli jak zbadać zmianę za pomocą własnej ankiety?

Czy u pacjentów nastąpiła poprawa, czyli jak zbadać zmianę za pomocą własnej ankiety?

Bardzo często badania prowadzone na potrzeby prac dyplomowych odnoszą się do tematu zmiany, jaka nastąpiła u osób badanych w wyniku określonej interwencji. Jeśli zastanawiasz się jak w takich badaniach skonstruować własną ankietę, poniżej znajdziesz kilka wskazówek.

Temat zmiany może się wystąpić w badaniach z różnych dziedzin nauki, np. czy w wyniku przeprowadzonych zabiegów rehabilitacyjnych nastąpiło ograniczenie dolegliwości bólowych u pacjentów? Czy w wyniku udziału w szkoleniu wzrosła wiedza osób badanych na dany temat? Czy po zabiegu operacyjnym poprawiła się sprawność motoryczna osób badanych?

 

W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem wydaje się być dwukrotne przeprowadzenie badania – przed danym zdarzeniem i po nim. W ankiecie należy zadać osobom badanym takie same pytania, aby móc porównać wyniki z dwóch pomiarów. Przy zastosowaniu tego rodzaju rozwiązania bardzo ważne są kwestie organizacyjne – badacz musi zadbać o to, aby połączyć odpowiednio zgromadzone ankiety w komplety obejmujące kwestionariusz z pierwszego i drugiego badania. Inaczej mówiąc – badacz musi wiedzieć, kto wypełnił którą ankietę, aby móc określić jak konkretna osoba odpowiadała w pierwszym i w drugim badaniu. Tylko w takiej sytuacji da się wykonać analizy statystyczne pokazujące, czy pomiędzy pomiarami nastąpiła istotna zmiana.

Nie zawsze jednak dwukrotne przeprowadzenie badania jest możliwe. Jak w takiej sytuacji zbadać, czy u respondentów nastąpiła określona zmiana? W takiej sytuacji w jednym kwestionariuszu można zastosować dwie grupy pytań: jedne odnoszące się do sytuacji z przeszłości, drugie – do sytuacji aktualnej. Należy jednak pamiętać, że pytania powinny być takie same zarówno jeśli chodzi o ich treść jak i kafeterię odpowiedzi. Ważne jest też, aby ankieta była czytelna – aby z treści pytań jednoznacznie wynikało, którego okresu czasu ono dotyczy.

Niezależnie od tego, które rozwiązanie wybierzesz w swoich badaniach, powinieneś pamiętać o kilku wskazówkach.

Po pierwsze: pytania dotyczące różnego okresu czasu powinny być takie same, aby możliwe były do wykonania analizy statystyczne. Przykład: załóżmy że badanie dotyczy tego, czy rehabilitacja była skutecznym sposobem ograniczania dolegliwości bólowych. W badaniu przed rehabilitacją zadajemy pytanie: „Jak ocenia Pani/Pan ból przed rehabilitacją na skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak bólu, a 10 – ból nie do zniesienia”. W badaniu po rehabilitacji powinno zostać zadane pytanie: „Jak ocenia Pani/Pan ból po rehabilitacji na skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak bólu, a 10 – ból nie do zniesienia” Zadanie innego pytania (np. „Proszę określić odczuwany ból po rehabilitacji: a. bardzo silny, b. silny, c. możliwy do zniesienia, d. słaby, e. nie odczuwam bólu”) nie pozwoli na ocenę, czy nastąpiła istotna poprawa za pomocą testów statystycznych.

Po drugie: o ile to możliwe, zastosuj pytania na skali ilościowej, czyli poproś badanych o ocenę danej kwestii na skali liczbowej. Pytanie to powtórz w drugim badaniu. Pozwoli to zastosować ciekawsze metody analizy statystycznej.

Po trzecie: jeśli masz wątpliwości, czy dobrze skonstruowałeś ankietę, skontaktuj się z nami :)

ankieta

 

Udostępnij ten artykuł