Szczegóły aktualności

Metryczka w ankiecie

Metryczka w ankiecie

Elementem prawie każdego kwestionariusza ankiety jest metryczka, czyli zestaw pytań dotyczących podstawowych danych socjo-demograficznych charakteryzujących respondentów. Konstruując metryczkę warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach.

Po pierwsze: metryczkę warto zamieścić w każdej ankiecie. Zebrane za jej pomocą dane pozwolą na opisanie grupy objętej badaniem. Dzięki nim możliwe będą także do wykonania analizy statystyczne. Przykład: prowadzimy badania na temat wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka piersi. Zamieszczenie w metryczce pytania dotyczącego kierunku wykształcenia pozwoli na wykonanie obliczeń statystycznych sprawdzających, czy kobiety posiadające wykształcenie medyczne posiadają wyższą wiedzę niż pozostałe osoby badane.

Po drugie: w metryczce należy zamieścić pytania istotne dla tematu naszego badania. Przykład: prowadzimy badanie dotyczące jakości życia osób starszych. W metryczce możemy więc zamieścić pytania o czynniki, które zgodnie z naszymi przypuszczeniami mogą różnicować jakość życia, czyli np. wiek, ogólny stan zdrowia, sytuacja materialna, sytuacja rodzinna. Nie zamieszczamy tu wszystkich pytań, które nam się nasuną, a tylko te, które mogą mieć znaczenie przy opracowywaniu wyników.

Po trzecie: metryczka powinna być na tyle szczegółowa, na ile jest to konieczne. Przykład: planujemy przebadanie 50 osób. W pytaniu o wykształcenie możemy więc poprosić o wybór jednej z odpowiedzi: podstawowe/gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie, wyższe. Wyodrębnianie dodatkowych szczegółowych możliwości (np. policealne, wyższe licencjackie, wyższe magisterskie) raczej nie wniesie nic do badania, a może sprawić, że wyniki będą mniej czytelne. Liczebności osób w poszczególnych grupach będą wtedy nieduże, co może sprawić, że analizy statystyczne będą niemożliwe do wykonania.

Po czwarte: o ile to możliwe, warto posługiwać się tu pytaniami zamkniętymi. Pozwolą one na czytelne opisanie grupy badawczej, a także sprawią, że obliczenia statystyczne będą bardziej przejrzyste.

Jeśli masz wątpliwość, czy prawidłowo skonstruowałeś kwestionariusz i metryczkę, skontaktuj się z nami. Tylko dobrze przygotowane narzędzie zagwarantuje, że analizy statystyczne pozwolą odpowiedzieć na interesujące Cię pytania badawcze. 

Udostępnij ten artykuł