Analizy statystyczne i obliczenia statystyczne

Wykonujemy analizy statystyczne z obszaru medycyny, psychologii, pedagogiki, socjologii, fizjoterapii i innych dziedzin nauki. Wspieramy przy opracowaniu wyników badań prowadzonych na potrzeby różnorodnych prac (rozpraw doktorskich, magisterskich, licencjackich, artykułów naukowych i innych).

  • doradzamy w tworzeniu pytań badawczych i hipotez,
  • tworzymy i konsultujemy narzędzia badawcze czyli np. kwestionariusze ankiety i wywiadu,
  • wprowadzamy dane z kwestionariuszy do programu statystycznego,
  • tworzymy tabele i wykresy z wynikami badań,
  • dobieramy odpowiednie metody analizy statystycznej,
  • przeprowadzamy badania statystyczne i interpretujemy wyniki.

 

Obliczenia statystyczne

W ramach obliczeń stosujemy różnorodne metody. Najczęściej mają one na celu sprawdzanie zależności oraz identyfikowanie różnic pomiędzy porównywanymi grupami; analizy prowadzimy m.in. w oparciu o test chi2, współczynniki korelacji, parametryczne i nieparametryczne testy służące porównywaniu grup (np. test t-studenta, Manna-Whitneya, Wilcoxona, ANOVA, Kruskala-Wallisa). Do badania wpływu wielu czynników stosujemy analizę regresji. O doborze odpowiedniego testu decydujemy po zapoznaniu się z bazą danych i założeniami badawczymi. W ramach opracowania przygotowujemy także informację o przesłankach, jakie zdecydowały o wyborze danego testu.

Analizy statystyczne

Nasze opracowania są przygotowywane w sposób przejrzysty i zrozumiały. Efektu naszej pracy nie stanowią wyłącznie obliczenia – cała procedura analizy jest przez nas opisywana, prezentowana w atrakcyjnej graficznie formie, a wyniki – interpretowane. Przygotowany materiał będzie więc dla każdego czytelny. Nasze opracowania to analizy, a nie wyłącznie obliczenia.

Analizy statystyczne do prac magisterskich i licencjackich

Wykonujemy obliczenia statystyczne do różnych celów, jednak najczęściej z naszych usług korzystają studenci kończący studia na poziomie zawodowym lub magisterskim.

Analizy statystyczne ceny

Obliczenia statystyczne są wyceniane indywidualnie, jednak zazwyczaj cena mieści się w przedziale od 250 do 400 zł za komplet analiz do prac licencjackich i magisterskich. Wycena usługi jest bezpłatna – jeśli są Ci potrzebne analizy statystyczne, skontaktuj się z nami. Przedstawimy Ci indywidualną propozycję dotyczącą zakresu i formy opracowania, terminu wykonania usługi i ceny.

 

Nasze pozostałe usługi:

korekta językowa

korekta prac magisterskich

badania społeczne