E-STATYSTYKA

Wykonujemy analizy statystyczne do badań z obszaru medycyny, psychologii, pedagogiki, socjologii, fizjoterapii i innych dziedzin nauki. Wspieramy przy opracowaniu wyników badań prowadzonych na potrzeby różnorodnych prac (rozpraw doktorskich, magisterskich, licencjackich, artykułów naukowych i innych). Pomagamy na każdym etapie prac - od planowania badań, określania hipotez, konstruowania narzędzi, po opracowywanie raportów z opisem wyników. Zapoznaj się z ofertą i cennikiem.

Zapewniamy także usługi polegające na korekcie językowej tekstów. Zakres usługi może być różny - od poprawienia błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, stylistycznych, po dostosowanie tekstu do szczególnych wymagań technicznych (w tym np. do standardu APA).


.