Ceny analiz statystycznych

Wycena usług jest dokonywana indywidualnie, dlatego najlepszym i najszybszym sposobem na poznanie ceny jest kontakt z nami.

Analizy statystyczne 

Obliczenia statystyczne są wyceniane indywidualnie, jednak zazwyczaj cena mieści się w przedziale od 250 do 400 zł za komplet analiz do prac licencjackich i magisterskich. Co zawiera opracowanie w tej cenie? W większości przypadków, gdy wykonujemy analizy statystyczne do prac magisterskich na podstawie badań w oparciu o własne narzędzia (np. kwestionariusze ankiet) usługa obejmuje:

 • pomoc w stworzeniu bazy danych - stworzenie schematu bazy danych wraz z instrukcją wypełniania; klient do bazy przenosi za pomocą kodów odpowiedzi każdego respondenta na każde pytanie; zobacz tutaj, jak wygląda przykładowa baza danych;
 • pomoc w doprecyzowaniu problematyki badawczej, czyli w przeformułowaniu hipotez (ujęcie hipotez w sposób poprawny pod względem technicznym i metodologicznym),
 • przygotowanie tabel i wykresów do wszystkich pytań z kwestionariusza (jeśli badanie dotyczy porównania pomiędzy grupami tabele i wykresy mogą być oczywiście wykonane w podziale na grupy),
 • wykonanie analiz statystycznych do hipotez (opracowanie do każdej hipotezy zawiera infomację o zastosowanym teście, tabele z wynikami, wykres, jeśli jego zastosowanie jest uzasadnione oraz interpretację wyniku).

Gdy badania są prowadzone w oparciu o narzędzia standaryzowane (np. w ramach badań psychologicznych) zakres usługi jest nieco inny. Usługa obejmuje wówczas najczęściej:

 • pomoc w stworzeniu bazy danych - stworzenie schematu bazy danych wraz z instrukcją wypełniania; klient do bazy przenosi za pomocą kodów odpowiedzi każdego respondenta na każde pytanie,
 • pomoc w doprecyzowaniu problematyki badawczej, czyli w przeformułowaniu hipotez (ujęcie hipotez w sposób poprawny pod względem technicznym i metodologicznym),
 • przeliczenie wyników kwestionariuszy standaryzowanych według odpowiednich kluczy,
 • przygotowanie tabel i wykresów do pytań z metryczki,
 • przygotowanie tabel prezentujących wyniki przeliczonych kwestionariuszy standaryzowanych (tabele zawierają podstawowe statystyki: średnią, odchylenie standardowe, minimum, maksimum, medianę),
 • wykonanie analiz statystycznych do hipotez (opracowanie do każdej hipotezy zawiera infomację o zastosowanym teście, tabele z wynikami, wykres, jeśli jego zastosowanie jest uzasadnione oraz interpretację wyniku).

Powyżej opisane zakresy są przykładowymi. W rzeczywistości każda usługa jest nieco inna. Zawsze staramy się dostosować do oczekiwań klientów. Oprócz opisanych powyżej najczęstszych usług zajmujemy się także m.in.: sprawdzaniem i poprawianiem kwestionariuszy ankiet, wprowadzaniem wyników do bazy danych, prowadzeniem analiz w oparciu odokumentację medyczną. Jeśli potrzebujesz pomocy w takim lub innym zakresie, skontaktuj się z nami. Wycena zawsze jest bezpłatna – jeśli są Ci potrzebne analizy statystyczne, skontaktuj się z nami. Przedstawimy Ci indywidualną propozycję dotyczącą zakresu i formy opracowania, terminu wykonania usługi i ceny. O tym, jak szybko i sprawnie zamówić wykonanie analiz statystycznych więcej możesz przeczytać tutaj. 

Korekta językowa tekstów 

Korekta językowa tekstów (w tym także korekta prac magisterskich) wyceniana jest indywidualnie. Cena usługi ustalana jest w oparciu o: obszerność tekstu, zakres korekty (np. poprawa błędów, dostosowanie do wymagań technicznych, formatowanie tabel i rycin, tworzenie spisu treści, formatowanie przypisów), wymagania techniczne, do których tekst ma być dostosowany. 

Jak uzyskać wycenę? 

Możesz się z nami kontaktować mailowo (statystyka@e-statystyka.com.pl), telefonicznie (tel.: 510 518 753) lub za pomocą formularza dostępnego tutaj: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Wypełnienie formularza pozwoli nam na sprawne zgromadzenie kompletnych informacji o usłudze, jakiej potrzebujesz, a także na szybkie przedstawienie Ci odpowiedniej oferty.

Jeśli będziesz się z nami kontaktować mailowo najlepiej od razu przygotuj następujące informacje dotyczące analiz statystycznych: 

 1. Na jakim etapie są badania? Czy zostały już zakończone?
 2. Jakie narzędzia były wykorzystane w badaniu (np. własne kwestionariusze ankiet, kwestionariusze standaryzowane, karty analizy dokumentacji medycznej)? Najlepiej prześlij nam od razu wzory tych narzędzi.
 3. W jakiej formie są obecnie dane (np. papierowej, elektronicznej)? Jeśli masz bazę danych, prześlij ją do nas.
 4. Czy masz opracowane problemy badawcze i hipotezy? Jeśli tak, to prześlij je do nas.
 5. Czy masz jakieś wymagania dotyczące formy opracowania, np. schematy tabel, wykresów, czcionka? Jeśli tak, poinformuj nas o tym na etapie ustalania zasad współpracy.
 6. Na kiedy realnie potrzebujesz opracowanie? 

Jeśli potrzebujesz korekty językowej tekstu, prześlij nam następujące informacje:

 1. Próbkę tekstu, który ma być objęty korektą.
 2. Co ma obejmować korekta (np. poprawę interpunkcji i literówek, dostosowanie tekstu do określonych wytycznych, formatowanie tabel i wykresów weług określonego schematu)?
 3. Czy masz jakieś wytyczne, do których powinniśmy się zastosować? Jeśli tak, prześlij nam je.
 4. Na kiedy realnie potrzebujesz opracowanie?

Przekazanie kompletnych informacji pozwoli nam na szybkie przedstawienie Ci oferty dostosowanej do Twoich potrzeb.