Szczegóły aktualności

Jak szybko i sprawnie zamówić wykonanie analiz statystycznych?

Jak szybko i sprawnie zamówić wykonanie analiz statystycznych?

Wielu z Was nie zajmuje się zawodowo ani naukowo statystyką. Dlatego zlecenie usługi obejmującej wykonanie analiz statystycznych może nie być dla Was łatwe. Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek – podpowiadamy, o czym należy szczególnie pamiętać ustalając zasady współpracy ze statystykiem.

Po pierwsze: przekaż nam komplet podstawowych informacji, czyli: temat badania, przyjęte problemy badawcze/hipotezy, wzory zastosowanych narzędzi, bazę danych (jeśli ją masz). Zastanów się też, czy są jakieś istotne informacje dotyczące badanej grupy, o których powinniśmy wiedzieć, np. czy grupa nie została w jakiś sposób podzielona (czyli badano grupę badaną i kontrolną, młodzież dwóch szkół itp.), a podział ten jest istotny dla przedmiotu Twoich badań. Jeśli tak jest, nie zapomnij nas o tym poinformować.

Po drugie: określ, co ma być przedmiotem analiz. Kwestie te powinny wynikać z problematyki badawczej i przyjętych hipotez. Jeśli nie masz tych elementów opracowanych, po prostu spisz, jakie kwestie w badaniu najbardziej Cię interesują, czego chcesz się z badania dowiedzieć. Szczególnie zwróć uwagę na zależności, jakie chcesz sprawdzić, np. czy poziom wiedzy na dany temat jest uzależniony od płci, czy formy podejmowanej aktywności fizycznej są uzależnione od wieku. Nie jest dobrym pomysłem oczekiwanie, żeby w ramach usługi policzone zostało „wszystko co się da”. Dla nas nie jest to problem, możemy liczyć J Może to jednak być niekorzystne rozwiązanie dla Ciebie. Cena za usługę uzależniona jest od ilości analiz do wykonania. Może się więc okazać, że wykonamy dla Ciebie mnóstwo obliczeń, z których wykorzystasz tylko niewielką część. Dlatego lepszym pomysłem jest zastanowienie się i dokładne określenie, co ma być analizowane. Zawsze można też wykonać dodatkowe analizy, jeśli okaże się, że coś jeszcze mogłoby być dla Ciebie interesujące. Dlatego szkoda tracić czas i pieniądze na liczenie „wszystkiego co się da”.

Po trzecie: jeśli masz jakieś oczekiwania dotyczące formy opracowania – poinformuj nas o tym. Na przykład: jeśli masz sprecyzowane oczekiwania dotyczące tego, jak mają wyglądać (lub jak nie mają wyglądać) tabele i wykresy; jeśli masz jakieś przykładowe opracowanie, artykuł, publikację i chciałbyś, aby opracowanie dla Ciebie zostało przygotowane w podobny sposób; jeśli masz jakieś wytyczne (np. wytyczne czasopisma, do którego ma być przygotowany artykuł, regulamin uczelni). Nie ma jednego obowiązującego wzoru czy schematu wykonywania analiz statystycznych.

Po czwarte: nie bój się pytać. Nie musisz znać się na statystyce. Jeśli coś jest dla Ciebie niejasne, niezrozumiałe – zapytaj.

Pamiętaj, że w dużym stopniu od Ciebie zależy co otrzymasz w ramach usługi. Wykonując analizy statystyczne bazujemy na swoim doświadczeniu; nie jesteśmy jednak w stanie przewidzieć oczekiwań, o których nie zostaniemy poinformowani. Im więcej precyzyjnych informacji nam przekażesz, tym większa szansa, że wykonane obliczenia statystyczne będą takie, jakich oczekujesz.

obliczenia_statystyczne

Udostępnij ten artykuł