Szczegóły aktualności

Jak wprowadzić wyniki badań do Excela?

Jak wprowadzić wyniki badań do Excela?

Analizy statystyczne wymagają przygotowania danych w odpowiedniej formie. Najlepiej, aby dane zostały zgromadzone w formie tabeli w arkuszu kalkulacyjnym (np. Excel). O tym, jak zbudować bazę danych, piszemy w dalszej części artykułu.

Przez dane rozumiemy wszystkie informacje, które mają być poddane analizie. Mogą to być na przykład odpowiedzi na pytania w ankiecie, wyniki badań prowadzonych przy wykorzystaniu standaryzowanych narzędzi (takich jak kwestionariusze stosowane w psychologii), wyniki obserwacji, wyniki pomiarów (np. ciśnienie, temperatura, czas).

Tabela powinna zostać przygotowana tak, aby kolejne wiersze odpowiadały osobom badanym, a kolumny – poszczególnym danym (np. odpowiedzi na jedno pytanie z ankiety; wartości temperatury). Jeden wiersz w tabeli powinien dotyczyć jednej osoby, a jedna kolumna – jednego rodzaju danych. Nagłówki kolumn najlepiej ponazywać lub ponumerować w czytelny dla siebie sposób, np. „Płeć”, „Wiek”, „Pytanie 1”, „Pytanie 2”. Dobrą praktykę stanowi wpisywanie w pierwszej kolumnie liczby porządkowej i przypisywanie takich samych numerów danym zgromadzonym w wersji papierowej. W przypadku jakiegokolwiek błędu przy wprowadzaniu danych łatwo można dzięki temu odszukać odpowiedni kwestionariusz w wersji papierowej i sprawdzić, czy prawidłowo został on ujęty w tabeli w wersji elektronicznej.

Poniżej prezentujemy przykładowy fragment ankiety - w dalszej części artykułu omówiomy, jak tego rodzaju pytania należy ująć w bazie.

ankieta

Dane należy wprowadzać w formie kodów. Przykład: załóżmy, że w ankiecie zamieszczono pytanie o płeć z odpowiedziami: kobieta i mężczyzna. Przyjmujemy, że odpowiedź pierwsza ("kobieta") będzie miała kod 1, a odpowiedź druga ("mężczyzna") – kod 2. W tej sytuacji w kolumnie „Płeć” wpisujemy wartości 1 w każdym wierszu dotyczącym kobiety i 2 – w każdym wierszu dotyczącym mężczyzny.

Jeśli pytanie miało charakter otwarty, to wówczas w tabeli wpisujemy treść odpowiedzi udzielonej przez osobę badaną. Przykład: w pytaniu o wiek respondenci samodzielnie podawali liczbę lat. W tabeli należy więc wpisać podaną przez nich liczbę. Inny przykład: respondenci zostali zapytani o ulubiony sport; w pytaniu nie podano propozycji odpowiedzi do wyboru, ale poproszono o samodzielną odpowiedź. W tej sytuacji w tabeli należy wpisać treść odpowiedzi, jakiej udzielili badani. Przykładową wypełnioną tabelę możecie zobaczyć poniżej.

badania_statystyczne

Specyficzny rodzaj pytań stanowią te z możliwością wyboru większej liczby odpowiedzi - tak jak w pytaniu nr 4 z przykładowej ankiety. W takim przypadku każdej odpowiedzi odpowiada oddzielna kolumna. Pytanie nr 4 należy więc zakodować w siedmiu kolumnach. Pierwsza kolumna dotyczy odpowiedzi "Oglądam telewizję" - w przypadku, gdy osoba uczestnicząca w badaniu zaznaczyła tę odpowiedź, w kolumnie P4_1 należy wpisać wartość "1"; jeśli ktoś nie zaznaczył tej odpowiedzi, to w kolumnie P4_1 należy wpisać "0". Druga kolumna (P4_2) dotyczy odpowiedzi "Korzystam z komputera" - jeśli ktoś wskazał tę odpowiedź, to w kolumnie P4_2 należy wpisać wartość "2"; jeśli nie wskazał - wartość "0". Poniżej prezentujemy przykładowy sposób wypełnienia tabeli z danymi. Pierwsza osoba zaznaczyła odpowiedzi: "Oglądam telewizję" (1), "Korzystam z komputera" (2) oraz "Czytam książki" (3). Druga osoba zaznaczyła odpowiedzi: "Oglądam telewizję" (1), "Słucham muzyki" (4) oraz "Uprawiam sport" (6). Dodatkowo zwrócić należy uwagę na ostatnie dwa wiersze. Załóżmy, że ktoś zaznaczył odpowiedź "W inny sposób", ale nie podał własnej odpowiedzi na pytanie o to, jaki to sposób. Wówczas w kolumnie P4_7 należy wpisać wartość "7" (tak jak w wierszu szóstym przykładowej tabeli). Jeśli ktoś zaznaczył odpowiedź "W inny sposób" i podał własną odpowiedź, to wówczas w kolumnie P4_7 należy podać treść udzielonej odpowiedzi (tak jak w wierszu siódmym przykładowej tabeli).

pytania_ankietowe

Jeśli nie masz pewności, w jaki sposób przygotować dane – skontaktuj się z nami. Opracujemy specjalnie dla Ciebie wzór tabeli wraz z czytelną instrukcją. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że dane zostały przygotowane prawidłowo, w sposób umożliwiający wykonanie wszystkich potrzebnych analiz statystycznych. Możesz też przekazać nam dane w wersji papierowej, a my zajmiemy się ich odpowiednim wprowadzeniem do arkusza.

Udostępnij ten artykuł