Szczegóły aktualności

Jak dobrze zbudować własną ankietę?

Jak dobrze zbudować własną ankietę?

Wielu z Was zaczyna właśnie badania do prac magisterskich czy licencjackich. W związku z tym przedstawiamy listę podstawowych zasad, o jakich należy pamiętać przy tworzeniu kwestionariusza ankiety.

 

  • Zanim zaczniesz pracować nad ankietą, określ dokładnie problematykę badania – zastanów się, jakie informacje chcesz uzyskać od osób badanych.
  • Pytaj tylko o kwestie istotne dla tematu badania – nie zawieraj w ankiecie wszystkich pytań, które przyjdą Ci do głowy, ale tylko te, które dotyczą hipotez badawczych.
  • Zadawaj pytania konkretnie i precyzyjnie, unikaj trudnych i niejasnych terminów. Zadbaj, aby pytania były sformułowane jasno i prosto.
  • Zadbaj o czytelne instrukcje – respondent musi wiedzieć, jak odpowiedzieć na każde pytanie, np. czy może wybrać tylko jedną odpowiedź, czy więcej odpowiedzi.
  • Tam, gdzie to możliwe ogranicz pytania otwarte, w których osoba badana samodzielnie udziela odpowiedzi. Pytania takie są zazwyczaj trudniejsze w analizie. Zastąp je pytaniami zamkniętymi, w których respondent wybiera odpowiedź spośród zaproponowanej listy (kafeterii).
  • Pamiętaj, że pytania nie mogą sugerować respondentowi odpowiedzi.
  • Pamiętaj, aby jedno pytanie nie dotyczyło łącznie kilku zagadnień, np. nie można zapytać „Jak bardzo lubi P. kolor zielony i niebieski?”
  • Zadbaj, aby ankieta była schludna, przejrzysta, poprawna pod względem stylistycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, nie wiesz, czy dobrze opracowałeś kwestionariusz – skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci skonstruować taką ankietę, która wyczerpie tematykę badawczą, a także pozwoli na łatwiejsze opracowanie wyników badań oraz przeprowadzenie ciekawych i wartościowych analiz statystycznych.

analizy statystyczne

Udostępnij ten artykuł