Korekta prac magisterskich

Wykonujemy korektę prac magisterskich, licencjackich, doktorskich, artykułów naukowych.

Korekta obejmuje poprawienie błędów (interpunkcyjnych, ortograficznych, literówek) bez ingerowania w zawartość merytoryczną sprawdzanego tekstu.

Korekta może obejmować także dostosowanie do wymagań technicznych dotyczących formatowania tekstu, tabel i rycin, układu graficznego, formatowania przypisów, tworzenia spisu treści itp. Świadczymy usługi polegające na dostosowaniu tekstu do standardów APA (American Psychological Association).

Wycena usługi jest bezpłatna. Koszt korekty jest uzależniony od objętości tekstu oraz skali i charakteru korekt, jakie należy wprowadzić. Do dokonania wyceny potrzebujemy:

  • próbkę tekstu, który ma być objęty korektą; 
  • informację o tym, jakie korekty mają być wykonane (tzn. dotyczące wyłącznie poprawiania błędów czy także dostosowania do wymagań technicznych);
  • informację o tym, jakie wymagania techniczne obowiązują w danej pracy.

Zachęcamy do kontaktu.