Badania społeczne i ewaluacje

Prowadzimy usługi statystyczne oraz badania społeczne - od planowania, określania problematyki, konstruowania narzędzi, poprzez przeprowadzanie badań w terenie, po sporządzenie raportu prezentującego wyniki. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu badań wykorzystujących jakościowe i ilościowe metody.


Prowadzimy ewaluacje projektów społecznych - posiadamy doświadczenie w ewaluowaniu projektów organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, finansowanych z różnych źródłeł (w tym m.in. Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Inicjatyw Pozarządowych).


Prowadzimy badania satysfakcji pracowników, dzięki którym pracodawca zyskuje pełną wiedzę o tym, w jaki sposób pracownicy oceniają warunki pracy, atmosferę w zespole, postrzeganie firmy na zewnątrz.

Wycena badań jest dokonywana indywidualnie - zapraszamy do kontaktu!